ENGEL NORD 2   ENGEL NORD 2 SCHWERTBERG
08/17
JKU CAMPUS   JKU CAMPUS LINZ
09/16
LUX TOWER   LUX TOWER LINZ
05/15
UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST   UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST WIEN
01/15
Medienstandort ORF   Medienstandort ORF Wien
10/14
 
A - 4020 linz, ok-platz 1A / dametzstr. 38 | t +43732 / 782300 | f +43732 / 782300-19 | arch@rieplriepl.com